Czas trwania zajęć wynosi 60 minut :) Miesięczna rata jest stała i wynosi 119 zł*
*Niezależnie od tego czy w danym miesiącu zajęcia odbywają się 2 lub 5 razy, opłata pozostaje stała.
W roku szkolnym odbędzie się planowo 34 zajęcia dla każdej z grup osadzonych w harmonogramie, co daje średnią kwotę w przybliżeniu 35 zł za trening.
Copyright © 2015 Fabryka Przygody.